Go to Club of Amsterdam - PressCorner

THE CLUB OF AMSTERDAM


Press Release

Het stadscentrum als attractiepark?

De toekomst van de stedelijke ontwikkeling en de rol van Nederland in Europa

Hoe willen we leven, hoe willen we met elkaar communiceren, hoe willen we dat onze omgeving zich aan onze wensen en behoeften aanpast, kortom: hoe willen we dat onze toekomst er uitziet? Wat is de toekomst van de stedelijke ontwikkeling? Moet het stadscentrum tot een attractiepark verworden? Over deze vragen organiseert de Club of Amsterdam op 17 februari 2003 een debat.

De Club of Amsterdam, is een internationale denktank die een brug wil slaan tussen de rollen van industrie, onderwijs en wetenschap in de snel veranderende maatschappij. De Club of Amsterdam heeft reeds twee eerdere succesvolle discussiebijeenkomsten over nanotechnologie en over de toekomst van de wereldeconomie gehouden. Komende bijeenkomst richt zich op de toekomst van de stedelijke ontwikkeling in Europa en de rol van Nederland daarin.

Twee inleiders die zich beroepshalve sterk met de toekomst verbonden weten, gaan in dialoog. Het zijn Winy Maas, architect and planoloog bij architectenbureau MVRDV en Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau .

De grenzen in Europa verdwijnen. Niet alleen tussen de lidstaten, maar ook tussen de stedelijke en landschappelijke gebieden. Er ontstaan nieuwe regio's. "Wat zal de rol van Nederland zijn in dit nieuwe landschap?" vraagt Maas zich af. "Wordt het een landschap van wedijver tussen enerzijds de lidstaten of verstedelijkte gebieden? Of zouden de lidstaten moeten samenwerken en zou Nederland zich als gevolg daarvan moeten specialiseren? Hoe gaat dat er uitzien? En áls Nederland zich specialiseert, waarin dan wel?"

Paul Schnabel zal een aantal ontwikkelingen schetsen die op het moment reeds waargenomen kunnen worden.
"De stedelijke ontwikkeling wordt geregeerd door paradoxen en die bepalen tot op grote hoogte haar toekomst. De echte stedelingen verhuizen naar de rijtjeshuizen in de steeds groener wordende voorsteden, terwijl omgekeerd de 'dorpelingen' van verre zich vestigen in de goedkope appartementencomplexen die de centra van de oude steden omringen. Zij verstedelijken de gewoonten van hun dorpsleven, maar nemen geen deel aan het traditionele westerse steedse leven.

"Spectaculaire concentraties van hoge kantoorgebouwen op goed bereikbare plaatsen ontwikkelen zich als in het oog springende bakens van verstedelijking. Zij veranderen de oude, kwetsbare en kleinschalige stadscentra in een toneel voor een neo-bourgeoisie."

"Boodschappen doen concentreert zich in winkelgebieden met uitgestrekte parkeerruimten, voor funshoppen ga je naar de binnenstad, bij wijze van tijdverdrijf, niet noodzakelijk gericht op het kopen van al dat moois dat de winkeliers zo begeerlijk hebben uitgestald."

Ziedaar de ingrediënten voor een boeiend debat dat op 17 februari 2003 zal plaatshebben in het gebouw van PricewaterhouseCoopers in Amsterdam.

Het discussieforum wordt gevormd door de beide inleiders, Aaron Betsky, directeur van het Nederlands Architectuur Instituut (NAI) en Kees Rijnboutt, architect bij de architectengroep en Bernhard Hulsman, journalist van NRC Handelsblad en optredend namens PricewaterhouseCoopers. Discussieleider is Karel van der Poel, werkzaam bij Blue-Nova.

#-#-#-#

Noot voor de redactie: Het debat is speciaal bestemd voor beleidsmakers en zij die menen dat betrokkenheid in het proces van beleidsontwikkeling een essentiele bijdrage vormt aan het creëren van een toekomst voor Nederland en Europa.

De voertaal is Engels.

Information in English
including biographies can be found at: http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=130&catid=80

Meer informatie vindt u op www.clubofamsterdam.com

Club of Amsterdam
c/o Sonaris Consulting
Felix Bopp
Oude Haagseweg 69 A-2
1066 DC Amsterdam
The Netherlands
Phone +31-20-615 4487
Mobile +31-653-295700
press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com

De Club of Amsterdam biedt voor haar bijeenkomsten gratis persaccreditatie. Daarvoor kunt u contact opnemen via press@clubofamsterdam.com

the future of Urban Development
The Role of The Netherlands in Europe

Date: Monday, February 17, 18:30-22:15. VIP Reception at 17:30.
Where: PricewaterhouseCoopers, Prins Bernhardplein 200, Amsterdam [next to Amstelstation]

Kaarten zijn online verkrijbaar of aan de balie (behalve VIP en kortingskaarten):
Kaarten: € 69,- online / € 79,- aan de deur.
VIP kaarten: € 119,- online.
Studenten betalen: € 25,- online / € 29,- aan de deur.
De online Ticket Corner vindt u op:

http://www.clubofamsterdam.com/ticketcorner.htmlN.B. Er is ook een Club of Amsterdam Pass voor particulieren en bedrijven!

Geplande evenementen:
17 februari 2003: the future of Urban Development Woensdag,
26 maart 2003: the future of Mobility Woensdag,
23 april 2003: Senior Citizens & future Technology
Woensdag, 28 mei 2003: the future of Medicine
Woensdag, 25 juni 2003: the future of Countries & Democracies


De Club of Amsterdam is een internationale denktank die zich richt op vragen over onze toekomst: hoe willen we leven, met elkaar communiceren, wat voor stedelijke voorwaarden brengt dat met zich mee en hoe zouden cultuur en industrie daarin moeten ontwikkelen. Kortom: hoe willen we dat onze toekomst er uitziet. De Club of Amsterdam wil een brug zijn tussen industrie, onderwijs en wetenschap. Daartoe organiseert zij evenementen, seminars en workshops.

Go to Club of Amsterdam - PressCorner