Go to Club of Amsterdam - PressCorner

THE CLUB OF AMSTERDAM


Press Release

the future of Mobility - Het filetijdperk definitief afgesloten?

Op 26 maart 2003 heeft de Club of Amsterdam een debat met als onderwerp de toekomst van de mobiliteit. Twee sprekers zullen beschrijven welke ontwikkelingen er nu spelen rond mobiliteit en welke ontwikkelingen er verwacht worden in de toekomst. De challengers zullen de sprekers en het publiek vervolgens uitdagen om met elkaar in discussie te gaan.

De twee inleiders van de discussie zijn André Hammer, algemeen directeur van Connekt en Wim Korver, hoofd van de afdeling Traffic & Transport van TNO Inro (Infrastructuur, Transport en Regionale Ontwikkeling).

André Hammer zal de moderne maatschappij en haar grote problemen rondom mobiliteit en toegankelijkheid beschrijven. Vooral in grote steden groeien deze problemen dramatisch. Mensen willen steeds mobieler zijn, wat ook nog eens belangrijk is voor de huidige economie. Onze leefomgeving moet daarentegen ook beschermd worden. Dit dilemma dwingt ons om fundamentele, intelligente keuzes te maken. Vooral met het oog op grote steden, want hoe behouden we enerzijds de economische en culturele functies en houden we anderzijds op hetzelfde moment de leefomgeving aantrekkelijk.

Het onderwerp is niet langer een exclusief publieke of private verantwoordelijkheid. Een structurele oplossing, een verandering richting duurzame mobiliteit, moet gevonden worden in een samenwerking tussen publieke en private partijen, met de hulp van research instituten en natuurlijk de (auto)mobilisten.

Wim Korver zal ingaan op nieuwe innovatieve transport concepten. Volgens hem is het niet moeilijk om een aantal uitvindingen op te noemen die claimen dat ze bestaande of komende problemen rond mobiliteit op kunnen lossen. Voorbeelden zijn de Transrapid, verschillende soorten people mover systems en ondergrondse vervoerssystemen. Al deze ideeën hebben echter één ding gemeenschappelijk: ze zijn gebaseerd op een specifieke technologische innovatie. Maar wat precies de bijdrage is aan het oplossen van het transport probleem is onduidelijk. De analyse van wie voor het nieuwe systeem moet betalen en wat precies de voordelen zijn voor de gebruikers wordt vaak achteraf gedaan. Om het innovatieproces meer effectief te maken moet de gebruiker zo snel mogelijk in het innovatieproces betrokken raken.

In zijn presentatie zal Wim Korver voorbeelden geven van succesvolle en niet-succesvolle transport innovaties. Daarnaast zal hij vanuit een theorie verduidelijken hoe innovatieprocessen in vervoerssystemen werken. Deze theorie is gebaseerd op een historische analyse en zal gebruikt worden om ontwikkelingen en scenario's voor de toekomst te voorspellen.

Het discussieforum wordt gevormd door de beide inleiders, André Hammer en Wim Korver aangevuld met de challengers Frederik Johannes Abbink (Technisch Directeur van the National Aerospace Laboratory NLR), Ronald Mallant (ECN) en Luud Schimmelpennink (Ytech Innovation Centre). Discussieleider is J.P.Thomas Thijssen, CEO van Hamilton International.

De Club of Amsterdam, is een internationale denktank die een brug slaat tussen de rollen van industrie, onderwijs en wetenschap in de snel veranderende maatschappij. De Club of Amsterdam heeft reeds meerdere succesvolle discussiebijeenkomsten gehouden, met als onderwerpen onder andere nanotechnologie en de toekomst van de wereldeconomie. Komende bijeenkomst richt zij zich op de toekomst van mobiliteit.

#-#-#-#

De voertaal is Engels.Meer informatie vindt u op www.clubofamsterdam.com

Club of Amsterdam
c/o Sonaris Consulting
Felix Bopp
Oude Haagseweg 69 A-2
1066 DC Amsterdam
The Netherlands
Phone +31-20-615 4487
Mobile +31-653-295700
press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com

De Club of Amsterdam biedt voor haar bijeenkomsten gratis persaccreditatie. Daarvoor kunt u contact opnemen via press@clubofamsterdam.com

the future of Mobility
Datum: Maandag, Woensdag, 26 maart 2003, 18:30-22:15.
VIP ontvangst om 17:30.
Plaats: Auditorium, Hogeschool van Amsterdam, Weesperzijde 190, Amsterdam (naast het Amstelstation)
Kaarten zijn online verkrijbaar of aan de balie:
Kaarten: € 69,- online / € 79,- aan de deur.
VIP kaarten: € 119,- online.
Studenten betalen: € 25,- online / € 29,- aan de deur.
De online Ticket Corner vindt u op:

http://www.clubofamsterdam.com/ticketcorner.htmlGeplande evenementen:
Woensdag, 26 maart 2003: the future of Mobility
Woensdag, 23 april 2003: Senior Citizens & future Technology
Woensdag, 28 mei 2003: the future of Medicine
Woensdag, 25 juni 2003: the future of Countries & Democracies


De Club of Amsterdam is een internationale denktank die zich richt op vragen over onze toekomst: hoe willen we leven, met elkaar communiceren, wat voor stedelijke voorwaarden brengt dat met zich mee en hoe zouden cultuur en industrie daarin moeten ontwikkelen. Kortom: hoe willen we dat onze toekomst er uitziet. De Club of Amsterdam wil een brug zijn tussen industrie, onderwijs en wetenschap. Daartoe organiseert zij evenementen, seminars en workshops.

Go to Club of Amsterdam - PressCorner