Go to Club of Amsterdam - PressCorner


If you would like to subscribe to the Club of Amsterdam Press Releases, please send an email to press@clubofamsterdam.com (Subject: subscribe press releases)
If you wish to unsubscribe, then you can send us an email to press@clubofamsterdam.com with the exact email address you want to unsubscribe. (Subject: unsubscribe press releases)


THE CLUB OF AMSTERDAM


Press Release

Senioren zelfstandig door technologie?
Grote veranderingen in de consumentenmarkt

Op 23 april 2003 heeft de Club of Amsterdam een debat met als onderwerp senior citizens & future technology. In 2030 zal het aantal 55-plussers in de wereld naar verwachting verdubbeld zijn. Welke technologieŽn zullen dan voor hen interessant zijn? Hoe kunnen we voorspellen welke technologieŽn dan interessant voor hen zijn? Wat is nodig om de kwaliteit van het leven te verbeteren?

Vele landen in Europa zullen komende jaren geconfronteerd worden met de gevolgen van de vergrijzing op maatschappelijk en economisch gebied. Ook in Nederland is de bevolkingsopbouw aan het veranderen. Volgens TNO heeft Nederland in 2025 6 miljoen (40%) 55-plussers. Nu zijn dat er 3,5 miljoen (22,9%). Samen bezitten de seniors 65% van het totale privť vermogen in Nederland. Ongeveer 40% van de consumptieve besteding in 2010 zal komen vanuit de hoek van de senioren.

De 55-plussers vormen binnenkort ook de grootste groep van consumenten. Hoe kunnen deze oudere consumenten nu gekarakteriseerd worden? Volgens TNO zijn de oudere consumenten vaak heel kritisch en kwaliteits- en prijsbewust. Ze zijn actief en ondernemend, Met elkaar bezitten ze zo'n 65% van het totale Nederlandse privť-vermogen. In 2010 zal ca 40% van de consumptieve bestedingen voor rekening komen van de ouderen.

De twee inleiders van de discussie zijn Jan Thie, (Physician, specialised in public health, KITTZ, Institute for Quality and Applied Home Care Innovation) en Mili Docampo Rama (Senior Strategy Consultant, Philips Design). Tijdens de bijeenkomst zal Jan Thie in zijn inleiding ingaan op hoe technologie een rol kan spelen in het oplossen van sociale problemen van senioren. In de nabije toekomst zullen senioren de grootste groep vormen van de consumenten in Westerse landen. De senioren wensen zo lang mogelijk in hun eigen huis te wonen. Zij willen hun eigen leven kunnen beheersen en willen in de maatschappij participeren als onafhankelijke burgers.

Hoe kan technologie hen helpen om deze doelen te bereiken? Hoe kunnen we producten en services afstemmen op de mogelijkheden en de behoeften van senioren? Hoe kunnen producten en services hun onafhankelijkheid, hun participatie in de maatschappij stimuleren in plaats van onnodige barriŤres op te werpen?

Mili Docampo Rama zal in haar inleiding aangeven waar je rekening mee moet houden bij het ontwikkelen van een technologie voor een bepaalde generatie. Verschillende generaties verschillen in hun ervaringen met bepaalde technologieŽn. Bestuderen van gedrag is de sleutel tot het begrijpen hoe mensen technologie ervaren. Op deze wijze kan bekeken worden of technologieŽn van de toekomst daadwerkelijk mogelijkheden biedt voor senioren.

Het discussieforum wordt gevormd door de beide inleiders, Jan Thie en Mili Docampo Rama aangevuld met de challengers Elisabeth Weinberger (Coordinator of the Ambassadors Project of SeniorWeb), Mei Li Vos (Political Scientist, Infodrome @ United Knowledge) en Hugo de Bruin (HDB Interactive). Henrik Brameus (CEO, Benitel) is discussieleider.

De Club of Amsterdam (http://www.clubofamsterdam.com), is een internationale denktank die een brug slaat tussen de rollen van industrie, onderwijs en wetenschap in de snel veranderende maatschappij. De Club of Amsterdam heeft reeds meerdere succesvolle discussiebijeenkomsten gehouden, met als onderwerpen onder andere nanotechnologie en de toekomst van de wereldeconomie. Komende bijeenkomst richt zij zich senioren en technologie van de toekomst.

#-#-#-#

De voertaal is Engels.

Meer informatie vindt u op http://www.clubofamsterdam.com

Club of Amsterdam
c/o Sonaris Consulting
Felix Bopp
Oude Haagseweg 69 A-2
1066 DC Amsterdam
The Netherlands
Phone +31-20-615 4487
Mobile +31-653-295700
press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com

De Club of Amsterdam biedt voor haar bijeenkomsten mogelijkheden voor persaccreditatie. Daarvoor kunt u contact opnemen via press@clubofamsterdam.com

Senior Citizens & future Technology
Date: Wednesday, April 23, 2003, 18:30-22:15
For information about the VIP Reception (17:30-19:00), please visit the Ticket Corner
Where: PriceWaterhouseCoopers, Prins Bernhardplein 200, Amsterdam [next to Amstelstation]

Kaarten zijn online verkrijbaar of aan de balie (behalve VIP en kortingskaarten):
Kaarten: Ä 69,- online / Ä 79,- aan de deur.
VIP kaarten: Ä 119,- online.
Studenten betalen: Ä 25,- online / Ä 29,- aan de deur.
Discount kaarten (for members of: IPAN, NGI, The Future Society): Ä 59,- online / Ä 79,- aan de deur.

De online Ticket Corner vindt u op:

http://www.clubofamsterdam.com/ticketcorner.html


Evenementen van the Club of Amsterdam:
Woensdag, 23 april 2003: Senior Citizens & future Technology
Woensdag, 28 mei 2003: the future of Medicine
Woensdag, 25 juni 2003: the future of Countries & DemocraciesDe Club of Amsterdam is een internationale denktank die zich richt op vragen over onze toekomst: hoe willen we leven, met elkaar communiceren, wat voor stedelijke voorwaarden brengt dat met zich mee en hoe zouden cultuur en industrie daarin moeten ontwikkelen. Kortom: hoe willen we dat onze toekomst er uitziet. De Club of Amsterdam wil een brug zijn tussen industrie, onderwijs en wetenschap. Daartoe organiseert zij evenementen, seminars en workshops.If you would like to subscribe to the Club of Amsterdam Press Releases, please send an email to press@clubofamsterdam.com (Subject: subscribe press releases)
If you wish to unsubscribe, then you can send us an email to press@clubofamsterdam.com with the exact email address you want to unsubscribe. (Subject: unsubscribe press releases)


Go to Club of Amsterdam - PressCorner