Go to the Club of Amsterdam - PressCorner


PRESS RELEASE - PERSBERICHT

If you wish to receive our press releases, please send an email to:
press@clubofamsterdam.com (subject: subscribe press releases)


For information in English, please visit: http://www.clubofamsterdam.comEen nieuwe democratie
De toekomst van de democratie

Op 25 juni 2003 heeft de Club of Amsterdam een debat met als onderwerp Re-Inventing Democracies for the Future.

Democratie zoals we die nu kennen is in een crisis. Europeanisering, het internet en massamedia zijn van grote invloed op de democratie en dwingen om na te denken over de democratie in de toekomst. Wat is nodig om de democratie weer van de mensen te maken?


De gemiddelde burger stemt maar om de paar jaar, meestal met een verwaarloosbare invloed op de electorale uitkomst. Vooral jonge mensen zijn vervreemd van het proces rondom de verkiezingen. Surveys en onderzoeken laten herhaaldelijk zien dat mensen gedesillusioneerd zijn en zich niet aangetrokken voelen tot de overheid. De communicatielijnen tussen de mensen en hun overheden zijn te zwak, beleid wordt niet genoeg publiek besproken en de kosten van participatie in het beleidsproces zijn te hoog. Daarnaast worden veel belangrijke beleidsbeslissingen op het moment gemaakt op EU niveau door beleidsmakers in Brussel.

Als vruchtbare participatie van de burger van vitaal belang is voor een gezonde democratie, dan moeten er nieuwe manieren gevonden worden om de communicatielijnen te versterken en moeten mensen zich mengen in politiek en overheid.

Wat kunnen we leren van het Zwitserse model van directe beraadslagende democratie? Heeft Zwitserland de sleutel tot toekomstige democratieën, die werkelijk door, voor en van de mensen zijn? Of kan e-government een oplossing bieden? En wat is de toekomstige rol van de (visuele) media? Van massamedia wordt gezegd dat ze de ruggengraat van de moderne democratie vormen. Zij geven een onmisbaar communicatie kanaal voor het democratische proces. Intense economische competitie lijkt echter een drijvende kracht te zijn achter de productie van verhalen die de emotie van mensen moeten raken. De meest gewilde items zijn gerelateerd aan gevaar, misdaad en rampen. Dit leidt ertoe dat het publiek de wereld waarneemt als gevaarlijker dan zij in werkelijkheid is. Dit beïnvloedt het democratische proces sterk in een richting van een sterke autoriteit en intolerantie. Het feit dat deze mechanismen niet gecheckt worden door een democratische controle kan gezien worden als een fundamenteel probleem van ons politieke systeem.

Tegelijkertijd wekt de diffusie van het internet naar vele huishoudens de suggestie van een ingrijpende politieke revolutie: een drijvende kracht voor verandering in alle vormen van politieke communicatie. Het internet geeft het electoraat een stem, een actieve manier om te participeren in het politieke proces. Mensen voelen zich meer betrokken wanneer ze in staat zijn om een dialoog aan te gaan. Zal dit de burgers weer betrekken bij het politieke proces? De structuur van het internet maakt het mogelijk om een diversiteit van gezichtspunten weer te geven en informatie uit te wisselen. Dit is onmogelijk in een ander communicatie medium. Kan ons politieke systeem zich aanpassen aan deze veranderende omgeving? Wat betekent dit voor nationale en locale overheden? Zullen nationale parlementen overbodig worden?

Tijdens het debat van de Club of Amsterdam zullen deze ontwikkelingen en de achtergronden kritisch worden bekeken. De inleiders van de discussie zijn Tom Kok, (directeur, Cool Capital), Thomas Held, (directeur, Avenir Suisse - Denktank voor economische en sociale ontwikkeling) en Saskia Stuiveling, (president, Algemene Rekenkamer).

Vervolgens zal het forum in interactie met het publiek ingaan op de ervaring van de patiënt in relatie tot deze ontwikkelingen. Welke ontwikkelingen zullen bijdragen aan een betere democratie? Wat is nodig om de democratie beter te laten functioneren in de toekomst? De leden van het forum zijn Wendy Asbeek Brusse (Staff Member, De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) en Jan Jacob van Dijk (Tweede Kamer, CDA). James M. Dorsey (Foreign Correspondent, The Wall Street Journal) is discussieleider van deze avond.


De Club of Amsterdam (http://www.clubofamsterdam.com), is een internationale denktank die een brug slaat tussen de rollen van industrie, onderwijs en wetenschap in de snel veranderende maatschappij. De Club of Amsterdam heeft reeds meerdere succesvolle discussiebijeenkomsten gehouden, met als onderwerpen onder andere nanotechnologie en de toekomst van de wereldeconomie. Komende bijeenkomst richt zij zich senioren en technologie van de toekomst.

#-#-#-#

De voertaal is Engels.

Meer informatie vindt u op http://www.clubofamsterdam.com

Club of Amsterdam
c/o Sonaris Consulting
Felix Bopp
Oude Haagseweg 69 A-2
1066 DC Amsterdam
The Netherlands
Phone +31-20-615 4487
Mobile +31-653-295700
press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com

De Club of Amsterdam biedt voor haar bijeenkomsten mogelijkheden voor persaccreditatie. Daarvoor kunt u contact opnemen via press@clubofamsterdam.com

Re-Inventing Democracies for the Future
Date: Wednesday, June 25, 2003, 18:30-22:15
For information about the VIP Reception (17:30-19:00), please visit the Ticket Corner
Where: PricewaterhouseCoopers, Prins Bernhardplein 200, Amsterdam [next to Amstelstation]

Kaarten zijn online verkrijbaar of aan de balie (behalve VIP en kortingskaarten):
Kaarten: € 69,- online / € 79,- aan de deur.
VIP kaarten: € 119,- online.
Studenten betalen: € 25,- online / € 29,- aan de deur.
Discount kaarten (for members of: IPAN, NGI, The World Future Society, PricewaterhouseCoopers): € 59,- online / € 79,- aan de deur.

De online Ticket Corner vindt u op:

http://www.clubofamsterdam.com/ticketcorner.htmlIf you would like to subscribe to the Club of Amsterdam Press Releases, please send an email to press@clubofamsterdam.com (Subject: subscribe press releases)
If you wish to unsubscribe, then you can send us an email to press@clubofamsterdam.com with the exact email address you want to unsubscribe. (Subject: unsubscribe press releases)

Go to the Club of Amsterdam - PressCorner