.Go to the Club of Amsterdam Press Corner
PRESS RELEASE - PERSBERICHT

We selected your email address from public sources as one of the contact addresses of your organization or from a source, which identified you as a member of the media and therefore we send you this press release. If this is not correct, or if you do not wish to receive any further information such as press releases from us in the future, please unsubscribe at:
http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam
Subscription to our press releases at:
http://www.clubofamsterdam.com/pressregistration.htm

U ontvangt dit persbericht omdat uw e-mail adres door ons is geselecteerd uit openbare bronnen als één van de contactadressen van uw organisatie of uit een bron die aangeeft dat u als persoon deel uitmaakt van de media.
Indien dit onverhoopt niet juist is, of indien u in de toekomst geen persberichten of andere informatie meer van ons wilt ontvangen, stuur dan s.v.p. unsubscribe at: http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam
Subscription to our press releases at:
http://www.clubofamsterdam.com/pressregistration.htm


Sign up for the Club Amsterdam Journal - it's free!
Agenda

.
tell a friend.
PRESS RELEASE - PERSBERICHT

Dutch
EnglishPERSBERICHT

Elektronische Identiteit
De verstrekkende betekenis ervan en de voordelen voor personen en de zakenwereld
Woensdag 1 maart 2006
Receptie: 16:00-16:30 uur
Seminar: 16:30-19:15 uur
http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=506&catid=85

Club of Amsterdam opent debat over Elektronische Identiteit

Een nieuw leven begin je niet zo gauw, maar een nieuwe identiteit op internet behoort tegenwoordig geheel wel tot de mogelijkheden. Wikipedia bestanden kunnen immers gemakkelijk in iemands voordeel worden aangepast. Overheid en bedrijfsleven zijn daar niet erg van gediend, uiteraard. En behalve instanties willen ook individuele personen precies weten met wie zij te maken hebben. Zo kan de Nederlandse belastingdienst u herkennen aan de hand van een unieke DigiD-inlogcode. Maar wie iets koopt via Marktplaats moet er maar op vertrouwen, dat de verkoper zijn ware identiteit gaat melden.

Maar de volgende stap op dit elektronische identiteitspad is reeds gezet. België werkt aan een electronische ID voor al haar burgers. Slechts één kaart met een chip waarop alle persoons gegevens zijn opgeslagen. Het lijkt een ontwikkeling die niet meer is te stuiten.

Tijdens het engelstalig seminar van 1 maart van Club of Amsterdam zal Jan Willem Broekema, nationale coördinator Open Standaards, vooral de invalshoek van de overheid, de Nederlandse en de Europese, toelichten. Wat zijn de belangen van de staat? Zijn privé gegevens daarbij nog gewaarborgd? Jan Willem denkt van niet.

Dennis van Ham, consultant Information Risk Management bij KPMG, stelt dat identiteit een strategisch business issue van de eerste orde is geworden. Een electronische ID bepaalt wie toegang heeft tot welke informatie. Hij legt uit hoe dit proces kan worden bewaakt.

Op Amsterdam Airport Schiphol wordt IT technologie al jaren vergaand toegepast voor het afhandelen van passagiers. Marcel van Beek is op onze nationale luchthaven verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Hij spreekt over de visie en de strategie achter het Redesign Passenger Proces zoals het na 2010 zal worden gebruikt.

Na de pauze vindt een debat plaats met de deelnemers in de zaal. Dit congres wordt voorgezeten door Homme Heida, journalist en directeur/eigenaar van Promedia en lid van de denktank Round Table van de Club of Amsterdam.

Homme ziet een zeer brede toepassing voor een E-ID. De chip kan bijvoorbeeld ook het persoonlijke gnoom omvatten. Of de eigen prestaties uit het verleden. Een totaalplaatje, inclusief CV? Bovendien zal hij de vraag stellen: krijgt de individuele burger overzicht over alle informatie, die van hem elders bekend is? Is misbruik eigenlijk wel te voorkomen?

Locatie van het seminar:
Syntens, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam (gehuisvesd in gebouw KvK)

The language is English.

The Club of Amsterdam provides free PRESS ACCREDITATION.
If you want to apply, please get in touch with us:
press@clubofamsterdam.com


.PRESS RELEASE

the future of Electronic Identity
its impact and benefits for the individual and business
Wednesday, March 1st, 2006
Registration: 16:00-16:30, Conference: 16:30-19:15
Where: Syntens, De Ruyterkade 5, 1013 AA Amsterdam [Building of the Chamber of Commerce]
http://www.clubofamsterdam.com/event.asp?contentid=506&catid=85


Our speakers and topics of the event are:

Jan Willem Broekema
ID by Law - Is the European Directive valid in 10 years?


European privacy is, as far as informational privacy is concerned, protected by the European Data Protection Directive 95/46. Well, in fact it is not. What does the directive do and will it be of any use in 2010 and onwards?
Both the private sector with its interest in databases and the public sector, mainly with interest in fighting fraud, have reason to circumvent the directive and the national laws that result from it. Will privacy be of use in 2010 on the internet and should it? What if and what if not?
Is there a reason for concern? Do you have any privacy anyway on the internet?

Dennis van Ham
Electronic identity: are you (proven) in control?
From a technology perspective identity was not integrated in the design of the Internet. How do you know who and what you are connecting to? In order to solve this problem we have a patchwork of solutions, some of them work and some of them don't. From a business perspective today's enterprises are involved in fierce competition. Information has become a critical asset. And so has the protection of this information. To put it briefly: 'who do you give access as an organization and who do you want to keep out while having a system that is practicable and verifiable?' Furthermore from a social perspective we see a criminalization of Internet. Attackers (of our electronic identities) have become more professional and pose a real threat to the further growth of Internet (and its economy). And last, but certainly not least, from a regulatory compliance perspective organizations are increasingly required to prove who is having access to what data and how this guaranteed.
In his presentation Dennis will talk about identity as a strategic business issue and associated trends in Identity and Access Management (IAM).

Marcel van Beek

Preview of the self service airport
- Vision of the self service airport,
- High speed passenger processing,
- Integration of security and border control,
- The migration to electronic identity,
- Passenger profiling and enhancing the identity.and our moderator Homme Heida, Promedia, Member of the Club of Amsterdam Round Table


#-#-#-#

The language is English.


The Club of Amsterdam provides free PRESS ACCREDITATION.
If you want to apply, please get in touch with us:
press@clubofamsterdam.com


Tickets
Tickets from € 25-79
You can pay tickets by invoice, online with your credit card or at the registration desk between 16:00-16:30 the day of the event.
We provide discounts if you pay before the event including discounts for members of:
the Club of Amsterdam, openBC, N.G.I., the Amsterdam American Business Club, Syntens, Dutch Connection, Charles Ruffolo's Network-Club
Paying by Invoice
Please send an email to
ticketcorner@clubofamsterdam.com
Your email needs to indicate the name of the event, number and type of ticket[s], your name, company and invoice address.
Paying by Credit Card Online
Ticket Corner
http://www.clubofamsterdam.com/ticketcorner.html

The event is supported by:
Syntens, www.syntens.nl


The Club of Amsterdam is an independent, international, future-oriented think tank involved in channelling preferred futures. It involves those who dare to think out of the box and those who don't just talk about the future but actively participate in shaping outcomes.

We organize events, seminars and summits on relevant issues and publish findings & proceedings through various off-line and online media channels. Our goal is to become a global player and catalyst for innovation in industries, science and society.

The Club of Amsterdam is a not-for-profit foundation registered in The Netherlands.

#-#-#-#

Discover our website at
http://www.clubofamsterdam.com

Agenda
See also the Club of Amsterdam Journal
Club of Amsterdam blog
http://clubofamsterdam.blogspot.com
Summit for the Future blog

http://summitforthefuture.blogspot.com


Club of Amsterdam
Press Corner
Felix Bopp
Amsterdam
The Netherlands
Phone +31-20-615 4487
Mobile +31-653-295700
press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com

.Go to the Club of Amsterdam Press Corner