.Go to the Club of Amsterdam - Press Corner


PRESS RELEASE - PERSBERICHT

We selected your email address from public sources as one of the contact addresses of your organization or from a source, which identified you as a member of the media and therefore we send you this press release. If this is not correct, or if you do not wish to receive any further information such as press releases from us in the future, please unsubscribe at:
http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam

U ontvangt dit persbericht omdat uw e-mail adres door ons is geselecteerd uit openbare bronnen als één van de contactadressen van uw organisatie of uit een bron die aangeeft dat u als persoon deel uitmaakt van de media. Indien dit onverhoopt niet juist is, of indien u in de toekomst geen persberichten of andere informatie meer van ons wilt ontvangen, stuur dan s.v.p.
unsubscribe at: http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam


For information in English, please visit: http://www.clubofamsterdam.comð See also the new Club Amsterdam Journal!

PRESS RELEASE - PERSBERICHT

Concurrentievermogen van Ondernemingen
door Educatie en Leren

Op 18 februari 2004 heeft de Club of Amsterdam een debat met als onderwerp the future of Education & Learning.

Een kennis economie drijft op mensen die een 'leven lang leren'. Maar leren kan ook buiten de formele onderwijsstructuren worden georganiseerd. Dat heeft zeker gevolgen voor het traditionele onderwijs. Het bedrijfsleven zoekt naar mogelijkheden om leren te faciliteren door 'continuous schooling' op of rond de werkplek. Hoe ziet een onderwijs- cq. leeromgeving eruit die een goede 'fit' vormt tussen mensen en hun werk, tussen werken en leren?


Het onderwijs staat volop in de belangstelling. Al jaren wordt er bespaard op onderwijsuitgaven in de verschillende Europese landen. Het verhogen van collegegelden wordt als middel ingezet om de inkomsten van het hoger onderwijs te vergroten. Zowel in Duitsland, Engeland als in Nederland speelt deze politieke discussie. Terwijl het onderwijs op zichzelf gericht is veranderen de eisen die de maatschappij aan goed onderwijs stelt. Ging eertijds leren vooraf aan werken, in de maatschappij van vandaag zijn werken en leren vooral een combinatie. Voor 'leven lang leren' zijn de traditionele onderwijsinstellingen slecht ingericht.

In de kennis economie gaat het niet alleen om overdracht van kennis, maar des te meer om het creëren van nieuwe kennis. Welke rol kunnen hogescholen en universiteiten spelen in de kennis economie? We zullen deze rol moeten herdefiniëren. Het vooronderstelt een heldere visie op de toekomst van educatie. Ook zullen we moeten uitvinden welke kennis nodig is voor de kennis economie.

Hervormingen in het onderwijs verlopen meestal zeer moeizaam. Zal daardoor het gat tussen traditionele onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven alleen maar groeien?

Tijdens het debat van de Club of Amsterdam zullen deze ontwikkelingen en de uitdagingen kritisch worden bekeken. De inleiders in de discussie zijn Wim Gijselaers (University of Maastricht), Mine Segers (University of Leiden), Frank Lekanne Deprez (Zero Space Advies), Eric Koenen (GTI en NVO2) en Mary White Kennedy (Shell). Thomas Thijssen (Chief Learning Officer Club of Amsterdam) is de discussieleider van deze avond.


#-#-#-#

De voertaal is Engels.


De Club of Amsterdam biedt voor haar bijeenkomsten mogelijkheden voor persaccreditatie. Daarvoor kunt u contact opnemen via
press@clubofamsterdam.com

Club of Amsterdam about
the future of Education & Learning
Datum: woensdag, 18 februari 2004, 18:30-22:15
Meer informatie over de VIP receptie (17:30-19:00) kunt u vinden op de Ticket Corner
Plaats: PricewaterhouseCoopers, Prins Bernhardplein 200, Amsterdam [naast het Amstelstation]

Kaarten zijn online verkrijbaar of aan de balie (behalve VIP en kortingskaarten):
Kaarten: € 79,- online / € 89,- aan de deur.
VIP kaarten: € 129,- online.
Studenten betalen: € 25,- online / € 29,- aan de deur. Om in aanmerking te komen voor de studentenkorting dient de student jonger te zijn dan 30 jaar.
Discount kaarten (voor leden van: IPAN, NGI, The World Future Society, PricewaterhouseCoopers): € 69,- online / € 89,- aan de deur.
De online Ticket Corner vindt u op: http://www.clubofamsterdam.com/ticketcorner.html

De Club of Amsterdam (http://www.clubofamsterdam.com), is een internationale denktank die een brug slaat tussen de rollen van industrie, onderwijs en wetenschap in de snel veranderende maatschappij.

#-#-#-#

Meer informatie vindt u op http://www.clubofamsterdam.comClub of Amsterdam
c/o Sonaris Consulting
Felix Bopp
Oude Haagseweg 69 A-2
1066 DC Amsterdam
The Netherlands
Phone +31-20-615 4487
Mobile +31-653-295700
press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com

.Go to the Club of Amsterdam - Press Corner