.Go to the Club of Amsterdam - Press Corner


PRESS RELEASE - PERSBERICHT

We selected your email address from public sources as one of the contact addresses of your organization or from a source, which identified you as a member of the media and therefore we send you this press release. If this is not correct, or if you do not wish to receive any further information such as press releases from us in the future, please unsubscribe at:
http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam
Subscription to our press releases at:
http://www.clubofamsterdam.com/pressregistration.htm

U ontvangt dit persbericht omdat uw e-mail adres door ons is geselecteerd uit openbare bronnen als één van de contactadressen van uw organisatie of uit een bron die aangeeft dat u als persoon deel uitmaakt van de media. Indien dit onverhoopt niet juist is, of indien u in de toekomst geen persberichten of andere informatie meer van ons wilt ontvangen, stuur dan s.v.p.
unsubscribe at: http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam
Subscription to our press releases at:
http://www.clubofamsterdam.com/pressregistration.htm


For information in English, please visit: http://www.clubofamsterdam.com/ð Sign up to the Club Amsterdam Journal for free!

PRESS RELEASE - PERSBERICHT

De waarde van kennis

Op 28 januari 2004 heeft de Club of Amsterdam een debat met als onderwerp the future of the European Knowledge Society.

Europa wil in de toekomst de meest competitieve op kennis gebaseerde economie zijn van de
wereld. Maar hoe ziet zo'n economie eruit? En hoe kunnen mensen en bedrijven optimaal profiteren van een kenniseconomie?

Europa heeft een mooie visie klaar liggen om richting te geven aan ontwikkelingen. Maar is de kenniseconomie een containerbegrip waardoor iedereen een andere invulling geeft aan het begrip of is het echt een gedeelde visie? Binnen het concept van de kennis maatschappij wordt ervan uitgegaan dat kennis toegevoegde waarde levert. Tot nu toe is het vrijwel onmogelijk gebleken om de waarde van kennis precies te bepalen. Hoe wordt er eigenlijk vanuit verschillende theorieën over kennis aangekeken tegen de waarde van kennis?

Nederland ziet Finland als het grote voorbeeld wanneer het gaat om het inrichten van de economie als een kenniseconomie. De grote vraag is echter of het Finse model wel overdraagbaar is naar Nederland. Ook is het van belang of het model gemakkelijk overdraagbaar is naar de kandidaat lidstaten die binnenkort bij Europa zullen horen. Hebben zij niet eerst hele andere prioriteiten?

Mogelijk slagen meerdere landen van Europa erin om over te schakelen naar een kenniseconomie. Het is waarschijnlijk dat de overgang naar een kenniseconomie gevolgen zal hebben voor de gehele maatschappij. Hoe zal er worden aangekeken tegen mensen die geen werk hebben in de kennismaatschappij? En zullen er verschillen ontstaan tussen kenniswerkers en werknemers in de dienstverlening en de industrie?

Tijdens het debat van de Club of Amsterdam zullen deze ontwikkelingen en de achtergronden kritisch worden bekeken. De inleiders van de discussie zijn Wendy L. Schultz (Futurist, Oxford, UK), Thomas Thijssen (Chief Learning Officer, Club of Amsterdam), René Gude (Algemeen Directeur, Internationale School voor Wijsbegeerte), Frans Nauta (CEO, Stichting Nederland Kennisland, Secretaris, Nederlands Innovatie Platform) en Paul Iske (Chief Knowledge Officer, ABN Amro Bank, Corporate Finance). Wanda van Kerkvoorden (SOLV new business advocaten) is discussieleider van deze avond.#-#-#-#

De voertaal is Engels.


De Club of Amsterdam biedt voor haar bijeenkomsten mogelijkheden voor persaccreditatie. Daarvoor kunt u contact opnemen via
mailto:press@clubofamsterdam.com?subject=unsubscribe press releases

Club of Amsterdam about
the future of the European Knowledge Society
Datum: woensdag, 28 januari 2004, 18:30-22:15
Meer informatie over de VIP receptie (17:30-19:00) kunt u vinden op de Ticket Corner
Plaats: PricewaterhouseCoopers, Prins Bernhardplein 200, Amsterdam [naast het Amstelstation]

Kaarten zijn online verkrijbaar of aan de balie (behalve VIP en kortingskaarten):
Kaarten: € 79,- online / € 89,- aan de deur.
VIP kaarten: € 129,- online.
Studenten betalen: € 25,- online / € 29,- aan de deur. Om in aanmerking te komen voor de studentenkorting dient de student jonger te zijn dan 30 jaar.
Discount kaarten (voor leden van: IPAN, NGI, Immovator, The World Future Society, PricewaterhouseCoopers): € 69,- online / € 89,- aan de deur.
De online Ticket Corner vindt u op: http://www.clubofamsterdam.com/ticketcorner.html

De Club of Amsterdam (http://www.clubofamsterdam.com/) is een onafhankelijke, internationale denktank die een brug slaat tussen de rollen van industrie, onderwijs en wetenschap in de snel veranderende maatschappij. De Club of Amsterdam heeft reeds meerdere succesvolle discussiebijeenkomsten gehouden, met als onderwerpen onder andere nanotechnologie, de toekomst van mobiliteit en de toekomst van de wereldeconomie.

#-#-#-#

De voertaal is Engels.

Meer informatie vindt u op http://www.clubofamsterdam.com/

ð See also Club Amsterdam Journal, November 2003, Issue 12

Club of Amsterdam
c/o Sonaris Consulting
Felix Bopp
Oude Haagseweg 69 A-2
1066 DC Amsterdam
The Netherlands
Phone +31-20-615 4487
Mobile +31-653-295700
press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com/

.Go to the Club of Amsterdam - Press Corner