.Go to the Club of Amsterdam - Press Corner


PRESS RELEASE - PERSBERICHT

We selected your email address from public sources as one of the contact addresses of your organization or from a source, which identified you as a member of the media and therefore we send you this press release. If this is not correct, or if you do not wish to receive any further information such as press releases from us in the future, please unsubscribe at:
http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam

U ontvangt dit persbericht omdat uw e-mail adres door ons is geselecteerd uit openbare bronnen als één van de contactadressen van uw organisatie of uit een bron die aangeeft dat u als persoon deel uitmaakt van de media. Indien dit onverhoopt niet juist is, of indien u in de toekomst geen persberichten of andere informatie meer van ons wilt ontvangen, stuur dan s.v.p.
unsubscribe at: http://www.ymlp.com/unsubscribe.php?PressClubofAmsterdam


For information in English, please visit: http://www.clubofamsterdam.comð See also the new Club Amsterdam Journal!

Persconferentie
Op 15 oktober geeft de Club of Amsterdam een persconferentie over het nieuwe seizoen. Om de persconferentie bij te wonen is een reservering verplicht.

The Club of Amsterdam would like to invite members of the press to the press conference, where we announce the program of the coming season. A reservation is necessary.

Aanmelden via
press@clubofamsterdam.com of 020-615 4487 (Felix Bopp)
Datum: 15 oktober 2003
Tijd: 16.00 u
Locatie: SOLV
Adres: Schippersgracht 1-3
Plaats: Amsterdam

PRESS RELEASE - PERSBERICHT

Kansen voor biotechnologie in de voedselproductie


Op 28 oktober 2003 heeft de Club of Amsterdam een debat met als onderwerp the future of Food & Biotech.

De voedselindustrie belooft de maatschappij te voorzien van gezond, veilig, betrouwbaar en goedkoop voedsel en ook nog eens in grote hoeveelheden dankzij nieuwe technologie. Maar zijn veiligheid en een garantie van kwaliteit niet het minst wat een moderne samenleving mag verwachten? Is de toekomst van voedsel een toekomst van wereldmarkten of is er ruimte voor lokale productie, seizoensgebondenheid en variatie?

Er zijn maar weinig wetenschappelijke onderwerpen die mensen zo bezig houden als biotechnologie. Risico's van biotechnologie lijken onvoorspelbaar en er zijn veel verschillende meningen over of je mag ingrijpen in de natuur. Anderzijds kan biotechnologie bijdragen aan een groei van de Nederlandse economie. Het toepassen van biotechnologie in de voedselproductie lijkt de meest omstreden vorm te zijn. Waarschijnlijk omdat er geen echte noodzaak is.

Om een genuanceerd beeld te krijgen van de mogelijkheden van biotechnologie in de voedselproductie moeten de grenzen ervan verkend worden. Deze grenzen worden zowel bepaald door technologische als ethische aspecten.

Tijdens het debat van de Club of Amsterdam zullen deze ontwikkelingen en de achtergronden kritisch worden bekeken. De inleiders van de discussie zijn Jeanine van de Wiel (Head of Unit, Safety Assessment of Novel Foods, Gezondheidsraad), Jan Willem van der Kamp (programmadirecteur Biotechnologie, TNO Bureau for Biotechnology) en Liam Downey (Honorary Professor of Agriculture, UCD, Dublin. Deze Ier is een van de Europese vooraanstaande specialisten op het gebied van voedsel en agricultuur)

Vervolgens zal het forum in interactie met het publiek ingaan op de inleidingen van de drie sprekers. Welke ontwikkelingen zullen bijdragen aan vergroten van de veiligheid in de voedselproductie? Wat is nodig om de kansen van biotechnologie in de voedselproductie binnen haar grenzen te benutten? De leden van het forum zijn Joost van Kasteren (freelance journalist) en Roel Bol (Directeur, Departement van Handel en Industrie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Patrick Crehan, (Crehan, Kusano & Associates sprl) is discussieleider van deze avond.

#-#-#-#

De voertaal is Engels.


De Club of Amsterdam biedt voor haar bijeenkomsten mogelijkheden voor persaccreditatie. Daarvoor kunt u contact opnemen via
press@clubofamsterdam.com

Club of Amsterdam about
the future of Food & Biotech
Datum: dinsdag, 28 oktober 2003, 18:30-22:15
Meer informatie over de VIP receptie (17:30-19:00) kunt u vinden op de TicketCorner
Plaats: PricewaterhouseCoopers, Prins Bernhardplein 200, Amsterdam [naast het Amstelstation]

Kaarten zijn online verkrijbaar of aan de balie (behalve VIP en kortingskaarten):
Kaarten: € 79,- online / € 89,- aan de deur.
VIP kaarten: € 129,- online.
Studenten betalen: € 25,- online / € 29,- aan de deur. Om in aanmerking te komen voor de studentenkorting dient de student jonger te zijn dan 30 jaar.
Discount kaarten (voor leden van: IPAN, NGI, The World Future Society, PricewaterhouseCoopers): € 69,- online / € 89,- aan de deur.
De online Ticket Corner vindt u op: http://www.clubofamsterdam.com/ticketcorner.html

De Club of Amsterdam (http://www.clubofamsterdam.com), is een internationale denktank die een brug slaat tussen de rollen van industrie, onderwijs en wetenschap in de snel veranderende maatschappij.

#-#-#-#

De voertaal is Engels.
Meer informatie vindt u op http://www.clubofamsterdam.com

ð See also the new Club Amsterdam Journal!

Club of Amsterdam
c/o Sonaris Consulting
Felix Bopp
Oude Haagseweg 69 A-2
1066 DC Amsterdam
The Netherlands
Phone +31-20-615 4487
Mobile +31-653-295700
press@clubofamsterdam.com
http://www.clubofamsterdam.com

.Go to the Club of Amsterdam - Press Corner