Club of Amsterdam, Future, Think Tank ..
Menu

Club of Amsterdam Journal
Free Subscription
click here

 

 

 


 

 

 

 


 


 

 


 

  


 

 


 

 

 

  
 


 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

keyword search

Inspiring launch of the Club of Amsterdam
Average reader rating: 9  
by Menno Scheers, Club of Amsterdam 01 Nanotechnology

November 2002

The Club of Amsterdam launched its conference series with an event about 'The Convergence of Nanotechnology, Biotech and ICT' on November 20th, 2002. The subject nanotechnology in The Netherlands until now attracted people that are already working in that area. The Club of Amsterdam brought together people from governments, universities, research centres, venture and industrial companies.

"This is the most interactive conference I've ever attended," was the reaction of Tim Harper. The participants were asked to react on several statements during and after the conference. 97% of the attendants stated that nanotechnology isn't all hype and science fiction. 86 % of the attendants thinks that nanotechnology will drastically change the way people live and work the next 20 years. 62% of the attendants are already exploring the opportunities of nanotechnology in their field.

The different backgrounds of the attendants gave the discussion an inspiring direction. How do we want to integrate nanotechnology in our society? What are its possibilities? Three issues seemed to be important during this evening of discussion: communication around nanotechnology, the role of the government and the risks of nanotechnology.

Een basisstructuur voor nanotechnologie
Op 20 november 2002 had The Club of Amsterdam een bijeenkomst over nanotechnologie. Meestal is dit een onderwerp dat slechts mensen aantrekt die reeds in het vakgebied werkzaam zijn. Op deze bijeenkomst kwamen er mensen van de overheid, universiteiten en hogescholen, kennisinstellingen en uit het bedrijfsleven.

Een sterke mix, die dan ook de discussie een andere richting gaf. Hoe willen we nanotechnologie een plaats geven in onze samenleving? Wat zijn de mogelijkheden? En wat zijn aspecten waar nog hard aan gewerkt moet worden? Drie punten die tijdens de discussie herhaaldelijk naar voren kwamen waren communicatie rondom nanotechnologie, de rol van de overheid en risico's van nanotechnologie.


Nanotechnologie
Mogelijk kan men in de toekomst atomen zelf rangschikken. Nu gebeurt het reeds op kleine schaal. Dit proces wordt nanotechnologie genoemd. Met behulp van software zou het zelfs mogelijk zijn om over te gaan op massaproductie. Aan de hand van eigenschappen waaraan een materiaal moet voldoen zou je een molecuul kunnen definiŽren, die zorgt dat het materiaal dat je gaat fabriceren deze eigenschappen daadwerkelijk heeft.

Nanotechnologie zal van invloed zijn op iedere marktsector. Dit komt doordat het net zoals elektriciteit een faciliterende technologie is. Op het moment is Europa bezig met een inhaalslag om de VS bij te blijven. Binnen Europa loopt Duitsland voorop. Bedrijven die zich reeds bezig houden met nanotechnologie zijn bijvoorbeeld: Boing, General Motors, Toyota, BASF, DSM, Degussa, Biomade, Akzo Nobel, HP, TNO, IBM, Lucent, Motorola, Samsung en Sony.

Communicatie rondom nanotechnologie
Op het gebied van communicatie rondom nanotechnologie zijn er een aantal verbeterpunten te noemen. Op het moment blijft nanotechnologie in de research centra. Investeerders hebben weinig kennis van nanotechnologie. Vele mensen snappen de termen niet. Kortom, Nederland is niet leading in communicatie.

Europese regelgeving maakt het moeilijk om na het afronden van het onderzoek resultaten zo snel mogelijk te publiceren. In de VS heb je de intellectuele eigendomsrechten als je kunt bewijzen dat je het onderzoek hebt gedaan. In Europa moet eerst alles worden vastgelegd voordat er gepubliceerd kan worden.

Daarnaast mist Nederland een traditie op het gebied van technologietransfer. Dit betekent dat onderzoek dat gedaan wordt in universiteiten relatief laat wordt opgepakt door het bedrijfsleven. In een land als de UK is deze traditie veel sterker aanwezig.

Het gros van de mensen leest niet de bladen waarin nu artikelen worden gepubliceerd over nanotechnologie. De kranten en vakbladen die veel gelezen worden willen vaak een zwart-wit verhaal. De media is een entertainment industrie geworden. Nuances hebben een laag entertainment gehalte. Mensen lezen slechts artikelen waarboven staat īSmerige oorlogen met nanotechnologie' of 'woekerwinsten met nanotechnologie.' Hoe krijgen we de media zover dat ze gaan publiceren?

De rol van de overheid
Van de overheid wordt voornamelijk verwacht dat zij goede voorwaarden biedt voor de ontwikkeling van nanotechnologie. Investeringen, educatie en netwerken worden daarbij als belangrijk gezien. Maar hoe kan de overheid voorwaarden bieden als alle sectoren beÔnvloed zullen worden? Hoe breng je die mensen samen? En spreken deze mensen ook elkaars vaktaal?

Investeringen
In tegenstelling tot de VS werken Venture Capatalists in Europa vooral lokaal. Er is daarnaast geen cultuur van risico's verdelen tussen verschillende partijen. Door de wijze waarop Venture Capatalists werken zal de overheid investeringen moeten doen in nanotechnologie. Venture Capitalists zullen wachten totdat de overheid voldoende heeft geÔnvesteerd.

Educatie
Door de komst van nanotechnologie ontstaat er een grotere behoefte aan mensen met een opleiding op dit gebied. Zo moet er bijvoorbeeld een nieuwe generatie technologie managers komen en moeten mensen opgeleid worden om wetgeving rondom nanotechnologie te maken.

Bij organisaties die moeten zorgen voor goed functionerende wetgeving rondom het intellectueel eigendomsrecht in Europa, kun je een tekort aan resources zien. Er bestaan wel moleculaire biologen en juristen, maar er zijn minder mensen die ervaring hebben met een combinatie van deze twee.

Maar moeten er dan kopstudies komen voor managers en juristen? Nanotechnologie is een te complex onderwerp om als kopstudie te nemen. Maar managers hoeven details van nanotechnologie niet te kennen. Zij moeten weten waar mogelijkheden liggen.

Risico's van nanotechnologie
Nieuwe technologieŽn nemen altijd een discussie rondom de risico's met zich mee. Hoe kun je 'rampen' door nanotechnologie voorkomen? Met nanotechnologie is het mogelijk om bijna alle producten te verbeteren. Dus ook de producten die gebruikt kunnen worden om kwaad te doen.

Maatschappelijke organisaties zoals Greenpeace zijn al in een vroeg stadium benaderd om nanotechnologie te bespreken. Mensen moeten de risico's kennen en daarna kunnen kiezen of zij vinden of een bepaald product veel risico's met zich mee nemen.

Rated 9 by other users. What do you think? [rate this article]

Copyright © 2002-2020 Club of Amsterdam. All rights reserved.    Contact     Privacy statement    Cancellation Policy